Mục đích sử dụng thông tin

Gấu Bông Mall sử dụng các thông tin gồm: Tên, Số điện thoại và Địa chỉ mà quý khách đã cung cấp để liên lạc và giao nhận. Ngoài những thông tin trên thì đơn vị không sử dụng bất kỳ thông tin nào khác của quý khách.

Quý khách vui lòng không để lại các thông tin sau trên phần bình luận hoặc trong quá trình mua hàng gồm: mật khẩu Email, mật khẩu Facebook, Thông tin tài khoản ngân hàng trong bất kỳ trường hợp nào.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của quý khách được lưu trữ tại máy chủ bảo mật của chúng tôi, không một đơn vị nào có thể can thiệp sử dụng. Thông tin của quý khách sẽ được xóa khỏi máy chủ ngay lập tức nếu nhận được yêu cầu của quý khách.

Chúng tôi không sử dụng cookie đăng nhập của quý khách hàng dưới bất kỳ trường hợp nào.